Parkování

Kino Orion, stejně jako multiplexy, disponuje dostatečnou kapacitou parkovacích míst. Je zatím tolerováno parkování návštěvníků kina na pěší zóně Podolská před kinem, za občasný dojezd Městské policie Opava však nemůžeme ručit. Proto doporučujeme parkovat:

  1. prostor za kinem – kapacita cca 10 míst – okamžité vysednutí u kina
  2. parkoviště před obchodním střediskem Jednota – Hradečanka – kapacita 10 míst – 150m od kina:
  3. Parkoviště u fotbalového hřiště – kapacita 40 míst, po 18. hodině zdarma, 200m od kina

Cesta z parkoviště u hřiště do kina Orion je nově vyasfaltována a pěší přesun do kina trvá 3 minuty. Bývá většinou prázdné.