MEMORANDUM k aktuální situaci v Kině Orion

Se zveřejněním memoranda souhlasil celý kolektiv kina Orion.

“Rekonstrukce domu už je nutná, kdo chce škodit, bude hledat slova kalná, na lži hutná. A pak to tady lidem, jako dříve, zase bude putna. Čeká nás zvrat, zázrak, nebo jenom realita smutná?”

Kino Orion, 5. 1. 2019

Značka kina a jeho kontinuální komplexní provoz byly vybudovány na zelené louce, vlastními silami a nadšením. Doplnili jsme všechny chybějící služby i zázemí vesměs ve svém volném čase, vždy jsme hledali i ta nejakutnější řešení pro pouhé udržení provozu ještě nedigitalizovaného kina (sháněním dílů po jiných kinech, promítáním vyřazených kopií z filmových ateliérů Barrandov do malé digitalizace, kterou jsme dělali rovněž vlastními silami)…

Za jednotnou tvář, komunikaci s divákem, distributory či za rozmanitou dramaturgii i technologický provoz jsem osobně zodpovědný státnímu Fondu kinematografie a posléze i našim divákům. Pro setrvání ve funkci dramaturga a de-facto vedoucího kina je pro mne zásadní a důležité, aby nepokračovaly amatérské zásahy ze strany některých funkcionářů města do fungování profesionálně vedené instituce s náročným technologickým provozem (Kina Orion). Neznám případ jiného kina v tak malé obci, které by přinášelo svou činností téměř veškeré náklady na svůj provoz zpět do rozpočtu díky nadprůměrnému diváckému zájmu (který byl před příchodem našeho týmu téměř nulový), proto nevidím žádný důvod pro změny v provozování našich služeb, ani žádný důvod pro změnu řízení a rozdělování směn našich zaměstnanců.

Jsou to lidé pracující v kině ve svém volném čase, po práci či po škole, a přehnané požadavky a ustavičné kontroly jejich práce, nemající nic společného s kinoprovozem, by tento kolektiv pouze demotivovaly v jejich oddanosti a nadšení. A je to tento kolektiv spolehlivých lidí, který se stmeloval již před 15 lety na elektrotáborech a v opavském elektrokroužku, díky jehož vzdělání a schopnostem jsme schopni většinu problémů i služeb a servisu řešit pohotově sami, díky čemuž nebylo dosud zrušeno jediné představení. V době, kdy chybí zaměstnanci naprosto základních řemesel, je naprosto nerozumné neomaleným přístupem o tento tým přijít, neboť by se okamžitě uplatnil v okolních právě opravených kinech, kde je připraveno vše, jen chybí oni zkušení zaměstnanci.

Jako největší riziko rozpadu tohoto týmu a přerušení kontinuity provozu „rozjetého vlaku“ vnímám současný havarijní stav Národního domu, jehož některé elektrické rozvody jsou již životu nebezpečné a propad stropu nad kinosálem nabral pozoruhodného tempa. Že rozjíždíme úspěšnou kulturní instituci v domě v zoufalém stavu, jsme si plně uvědomovali, i v rámci příkladu Kina Vítkov, jež bylo díky ztrátě revizí zavřeno na dlouhých 10 let (a při jeho poslední prohlídce jsem měl pocit, že bylo v daleko lepším stavu než Národní dům). I proto jsme zavčasu aktivně spolupracovali na projektu komplexní rekonstrukce Národního domu (stovky stran připomínek), aby s jeho rekonstrukcí bylo započato dříve, než odejde do důchodu poslední revizní technik s dostatečnou dávkou osobní odvahy.

Proto prosím pana starostu, aby po několikaleté práci příprav, komplexní (a drahé) sondáži stavu Národního domu, a po zázraku, kdy výsledný projekt s podporou veřejnosti získal jako jediný v kraji grant 18 milionů korun (a na který čeká dalších cca 100 neúspěšných žadatelů pod námi), nebyla veškerá tato snaha a úsilí zahozeny či ochuzeny o svou komplexnost (např. o nový půdní společenský sál). Na opakování rozprav a zpracovávání jiných projektů a verzí totiž již vzhledem ke stavu ND není čas. A pokud přijdeme i o tuto, již schválenou dotaci, druhou šanci už nám Ministerstvo pro místní rozvoj ČR nedá (stačí se podívat, jak dopadla kauza tribuny). Nehledě na to, že i já již mám také jiné povinnosti a jinou stálou práci a nejsem v tuto chvíli v pozici studenta, který by byl schopen opět denně trávit 8 hodin nad kontrolami všech prací a všech řemesel při projektování další, jiné verze rekonstrukce ND. S vědomím toho, jak bylo toto připomínkování ve vztahu k pozdějšímu praktickému kulturnímu provozu náročné, si neumím představit toto podstupovat znovu a zároveň ve chvíli, kdy by byl aktuální projekt shozen ze stolu, si neumím ani vybavit jinou osobu, která by se vybavila entuziasmem a přesvědčením, že to tentokráte (po kolikáté už?) dopadne dobře. Nikdy jsme nebyli dořešení problému tak blízko. Není ekonomická krize, není válka, lidé mají práci, město má grant i projekt i možnost úvěrového financování v horizontu 10 – 15 let. Taková sestava a předpoklady už se nikdy nemusí opakovat.

To, co naše kino odlišuje od ostatních kin a to, proč za námi jezdí i lidé z Ostravy, Opavy či Fulneku, je také jeho atmosféra a vnitřní interiér, zkrátka ono RETRO. Podařilo se nám v rámci projektu rekonstrukce ND vybojovat kompletní zachování interiéru kina i řídicího systému. Tím ovšem také šetříme spoustu peněz v rámci rekonstrukce domu, neboť, dle ceny jiných proběhlých rekonstrukcí kinosálů odhaduji, že jen nový kinosál se vším řízením, rekuperací (při nové stavbě se uplatňují přísnější normy), drahými akustickými obklady a novými sedačkami by vyšel na nejméně 15 milionů korun. Nové kino, nové normy, nová certifikace standardu DCI a DOLBY. A po hovoru s dalšími vedoucími kin a pořadateli kulturních akcí by náš biograf sterilita dnešních materiálů a předpisů divácky pohřbila. A u toho již nechci být přítomen. Totéž platí pro variantu, že se Národní dům pro nesplněné revizní požadavky zavře (otázka času) a bude probíhat stejně dlouhá debata jako ve Vítkově. U toho rovněž nechci být – tedy promítat v provizoriu
v Žimrovicích 10 let.

STRUČNÉ PŘEDPOKLADY, NÁVRHY A DOPORUČENÍ, V RÁMCI JEJICHŽ PŘIMĚŘENÉHO RESPEKTOVÁNÍ JSEM OCHOTEN SE O CHOD KINA STARAT I NADÁLE:

  • Nebude zasahováno do počtu projekčních dní, ani do jejich plánování.
  • Nebude zasahováno do dramaturgie kina, nebudeme nuceni přijímat za své a propagovat akce, které se nehodí do naší dramaturgie a které se komunitou nepojí s naší cílovou skupinou.
  • Nebude omezována ani tištěná, ani elektronická propagace.
  • Nebude vyvíjen nátlak na přístup k osobním datům našich diváků ze strany politických funkcionářů, nemajících smlouvu na zajištění provozu kina.
  • Přístupy k hostingu, webu a rezervačnímu systému a jeho databázi bude mít i nadále pouze programátor rezervačního systému (Mirek Studník) a správce hostingu (Richard Vacula, též majitel domén kinohradec.cz a kinoorion.cz), v zastoupení pak Lukáš Tatarin – všichni tři jsou znalí programování webu a schopni řešit akutní chyby a problémy a je tak jistota, že svou neodborností nesmažou či nevyvedou kompletní databáze.
  • Přístupy k administrativnímu rozhraní rezervačního systému a distribučního systému budou mít i nadále pouze pokladní, uvaděčky, promítači a vedoucí kina.
  • Nebude na mne nadále vyvíjen nátlak na předání vlastního webu, facebooku a dat diváků, neboť vše slouží i při provozu letního kina, které kofinancuje a provozuje místní sdružení Postřeh z.s., jehož jsem předsedou. Ani jiný webový systém by městu nepatřil, naopak by SW firmám platilo měsíční výpalné za užívání a pak opět za plnění obsahu. Nyní město hradí pouze plnění obsahu webových stránek (ze kterých si data importuje jeho nadstavba – rezervační systém).
  • Budeme moci i nadále na plakát městského kina umístit v létě i těch cca 10 projekcí letního kina. Nečiním tak proto, abych ušetřil na tisku vlastních letáků, ale aby byla veškerá představení filmového rázu sjednocena v jednom propagačním balíku a abychom nevytvářeli pocit konkurenčních prostředí.
  • Navrhuji, v případě zahájení rekonstrukce ND, pořízení městské maringotky, která by mohla sloužit pro uvádění premiér přes léto také v letním kině, aby se příjmy městu i distributorům příliš výrazně nepropadly. S dočasným umístěním kina do Žimrovic totiž počítám s výrazným, několikanásobným propadem návštěvnosti a byla by škoda drahé techniky i zaměstnanců kina nevyužít i na atraktivnějším místě s větší kapacitou, jakým je Letní kino u Pivovarských sklepů.
  • Doporučuji již nadále neotálet s vyhlášením výběrového řízení na dodavatele stavby – rekonstrukce Národního domu a nepohřbívat tak enormní množství energie, které do projektu a jeho včasného dokončení kvůli grantové uzávěrce vložili pracovníci kina, zaměstnanci městského úřadu a členové tehdejší kulturní komise.

 

Děkuji za pochopení a případné respektování našich představ. Vzhledem k výstupu jednání ze dne 4.1., které za kino Orion mediovala jeho emeritní vedoucí, Pavla Orlíková, vzhledem k předpokládanému setkání kolektivu kina v klubu Orion se starostou obce dne 5.1., vzhledem k jasně vyjádřené podpoře pro mé setrvání ze strany všech zaměstnanců kina a především vzhledem k velké odezvě samotných diváků a našich spoluobčanů předpokládám, že se cesta k podepsání nových smluv právě otevírá. Po projekční přestávce se tak, věřím, budeme moci opět všichni vrhnout do práce.

 

V Hradci nad Moravicí dne 5. 1. 2019

Ing. BcA. Richard Vacula