Ochrana osobních údajů

Ochranu osobních údajů návštěvníků kina Orion považujeme za povinnost. S osobními údaji nakládáme v souladu s platnou legislativou Evropské unie 2016/679 – GDPR. V rámci rezervačního systému kina Orion shromažďujeme osobní údaje (jméno a příjmení) a kontaktní údaje (číslo telefonu a e-mailovou adresu).

Váš souhlas

Používáním našeho rezervačního systému souhlasíte se shromažďováním Výše uvedených osobních údajů (jméno a příjmení, číslo telefonu a e-mailová adresa) a souhlasíte s elektronickým zasíláním materiálů a pozvánek kina Orion (program kina, doprovodné kulturní akce, aktuality, novinky kina Orion atd.).

Svůj účet můžete kdykoliv smazat, včetně osobních údajů, v rezervačním systému kina Orion.